• Bogfjella sett fra Døgnenheten
  • Døgnenheten
  • Døgnenheten

Om oss

Fekjær Psykiatriske Senter ligger på garden Søre Fekjær i bygda Hedalen – helt sør i Valdres. Senteret har en vakker beliggenhet på 580 m.o.h. med fritt utsyn utover dalen og de omkransende fjellområdene.

Ved Fekjær har det vært psykiatrisk behandling helt tilbake til 1942. Institusjonen har gradvis utviklet seg til å bli et moderne psykiatrisk senter hvor man har utviklet en aktiv behandlingsform etter miljøterapeutiske prinsipper. Driften av garden med blant annet sau, skog, jorder og hage benyttes aktivt og gir vårt psykiatriske behandlingstilbud som spesialisthelsetjeneste på sentralsykehusnivå, et unikt særpreg med en tydelig identitet.

Les mer om Fekjær psykiatriske senter sin historie og Hedalen.