Stortinget Helse- og omsorgskomitè besøkte Valdres


Komiteen har denne uka besøkt Vest Oppland. Onsdagen fikk de orientering om noe av det som skjer i Valdres innen deres fagområder. Først ut var. Valdres Lokalmedisinske Senter med befaring og orientering. Deretter fikk Helse i Valdres anledning til å presentere seg. Det ble også tid til et besøk på Stabburshella før komiteen returnerte til Oslo fulle av inntrykk og informasjon fra Valdres.


Prosjektleder for Helse i Valdres, Svein Pettersen, innledet med en generell orientering om klyngesamarbeidet og framtidsplaner for prosjektet. Deretter fulgte bedriftspresentasjoner fra Valdres Kompetansevekst, Fekjær Psykiatriske Senter og Beitostølen Helsesportssenter. Alle vektla muligheter og tanker for videreutvikling av sine virksomheter. Men komiteen ble også oppfordret til å se nærmere på konkrete utfordringer i rammebetingelsene for de enkelte bedriftene.


Orienteringen om Fekjær Psykiatriske Senter kan i sin helhet leses her

Fakta:
Helse- og omsorgskomiteen er en fagkomitè i Stortinget på 16 representanter som behandler saker om helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester, folkehelsearbeid, rusmiddelpolitikk og legemidler.