Skigardsgjerding på Fekjær

Utegruppa ved døgnenheten vektlegger gode uteaktiviteter hvor pasienten får brukt sine ressurser og lærer nye ferdigheter. En av behandlingsaktiviteter de siste somrene i utegruppa har vært å lære å lage skigard av ulikt materiale. Dette for å oppleve og lære hvordan en lager skigard ut fra gamle teknikker med ulikt materiale.

Gruppa har hogd seinvokst granstaur i skogen på Fekjær – gjerne i utkanten av en myr, da her vokser grana seint. Det vil da ta lengre tid før stauren råtner

På bildene ser vi rundstokkgjerde , der en del 50 – 60 år gamle tynne og seinvokste rundstokker fortsatt kan benyttes. ( Gjenbruk fra gammel skigard).Disse er barket for hånd.

Vi er nå i gang med å gjerde ekte skigard hvor skiene er enda eldre og er handkløyvd med øks. Skiene her er fra undertak på en gammel stue fra ca 1750! Skiene har vi på Fekjær lagret tørt i mange år og nå kommer de til heder og verdighet.

Å få et forhold til og lære gamle teknikker på hvordan en laget skigard i gamle dager, setter vi alle i utegruppa pris på.

Vi har også laget gjerde av hon, etter først å delta i prosessen med å sage tømmer til materialer. Vi tar da vare på honen, for så å benytte det beste av den til hongjerde – som ligner på skigard. På bildene kan vi også se hongjerde.

 

160622 Utegruppa Lager Skigard

Utegruppa lager skigard.

 

160622 Rundstokk Og Hongjerde Holder Sauen Paa Plass 2

Rundstokk- og hongjerde holder sauen på plass.

 

160622 Rundstokk Og Hongjerde 2

Rundstokk- og hongjerde.

 

160622 Gamle Skier 2

Gamle skier.