Samarbeid mellom Norges Idrettshøgskole og Fekjær

GUNNAR FOSSHOLT

Fekjær psykiatriske senter er godt i gang med en større programsatsing innen fysisk aktivitet i sitt forskning- og utviklingsarbeid. Målsetningen er å utvikle Fekjær til å bli et nasjonalt kompetansemiljø og senter innen fysisk aktivitet og friluftsliv som en viktig del av behandlingen for sin målgruppe.

Se hele artikkelen på hedalen.no