Karriere Oppland besøkte Fekjær

 

Nylig fikk Fekjær psykiatriske senter besøk av vel 20 pedagoger, veiledere og ledere med ansvar for opplæring ved helseinstitusjoner i Oppland.

Karrieresenteret hadde lagt opp til et stramt tidsskjema for å rekke besøk på alle helseinstitusjonene i løpet av sin 3 dagers studietur. Ved Fekjær fikk de en orientering om senteret og organisering av opplæringstilbudet. Fekjær vektla hvor viktig det er at opplæringstilbudet er godt integrert i behandlingstilbudet slik man opplever det er i dag. De besøkende fikk også med seg det trivelige tømmerhuset fylkeskommunen i sin helhet disponerer til opplæringstilbudet.

Studieturen var et initiativ fra Karriere Oppland Gjøvikregionen som de siste årene har hatt ansvaret for opplæringstilbud ved helseinstitusjoner i hele Oppland.

 

Les mer om dette tilbudet her: http://www.oppland.no/fagomrader/opplaring/opplaring-i-skole/opplaring-i-institusjon/

 

Bakgrunn:

I 2010 startet fylkesopplæringssjefen i Oppland en gjennomgang av opplæring ved alle helseinstitusjonene i fylket. Det resulterte blant annet i mer lik praksis ved vurdering av rettigheter, vurdering av hvem som skulle motta opplæringstilbud og hva slags tilbud som skulle gis på de ulike stedene. I samarbeid med helseinstitusjonene ble det utarbeidet en egen rutinehåndbok, og Oppland fylkeskommune overtok arbeidsgiveransvaret for pedagog ved Fekjær og andre steder hvor de ikke allerede hadde det.

 

161116 OFK Pedagoger Paa Fekjaer 2016 Jpg