Helseklyngen er i gang for fullt

Prosjektet Helse i Valdres er det siste året videreført ved å opprette foreningen Helseklyngen i Valdres og Land. Som en markering av at Helseklyngen nå er i full gang, var en del ansatte i medlemsbedriftene invitert til seminar på Thon Hotell på Fagernes 9. juni.

Her fikk de en orientering om hva Helseklyngen er og hva slags posisjon den er tiltenkt i årene fremover. 

En del av programmet var også en orientering ved Thor Steffensen fra Direktoratet for e-helse, om hvordan moderne teknologi skal standardiseres og brukes innen helsesektoren fremover. Her er det enorme muligheter på mange forskjellige områder, bare det brukes på en fornuftig måte.

Helseklyngen har nå også fått sin egen hjemmeside: http://www.helseklyngen.net/

Her kan du kan følge med på foreningens virksomhet og ikke minst få mer informasjon om medlemsbedriftene.

Nedenfor har vi tatt med «Avisa Valdres» sitt referat fra møtet som stod i avisen lørdag 11. juni:

1606 Helseklyngen I Gang For Fullt