Fagseminar Vilnius april 2016

Fagseminar ved Fekjær

 

Som en kompetansebedrift innen spesialisthelsetjenesten prioriterer Fekjær fagkunnskap. I godt over 20 år har Fekjær arrangert et årlig fagseminar over flere dager i inn- og utland, for våre ansatte.

 

Årets tur gikk i april til Vilnius, Litauens hovedstad. Omkring 20 ansatte deltok på seminaret, som inneholdt fagprogram av høy kvalitet. Det ble hovedsakelig benyttet interne forelesere på seminaret.

 

Seminaret åpnet med «Ellings time».  Enhetsleder Elling Fekjær orienterte om hvordan han ser for seg Fekjærs framtid og han orienterte om de pågående forhandlingene i forhold til ny driftsavtale med SI/Helse Sør-Øst RHF.

 

Deretter fortsatte fagprogrammet med forelesning om selvskading ved psykologspesialist Rigo Mozart. 

 

13 Fagseminar Vilnius 7 April 10 April 2016 Rigo Mozart

Psykologspesialist Rigo Mozart foreleser i Vilnius

 

Etter lunsj ble det samme teamet, selvskading – håndtere affeksjoner, fulgt opp med forelesning av sosionom i psykisk helsearbeid Tone Kristin Solberg Markussen og psykiatrisk sykepleier Mona L. Strandbråten.

 

Enhetsleder Elling Fekjær fulgte så opp med et innlegg om vold: «Hva er årsak til vold og hvordan handterer vi den på Fekjær? Og hvordan kan vi skape trygghet og trygge relasjoner i en slik sammenheng».

 

Den siste timen denne dagen fikk Lærer/Karriereveileder Anne-Lise Stølsdokken til å orientere om skoletilbudet på Fekjær.

 

Fekjær har også jevnlig internundervisning i relevante team presentert av interne forelesere, Sykehuset Innlandet HF eller andre. Vi vil også framover avsette tid og ressurser for å videreføre satsningen på kunnskap og kompetanse blant våre ansatte.

 

 13 Fagseminar Vilnius 7 April 10 April 2016 Vilnius

Utsikt over Vilnius fra Geminashøyden.

 

Den andre dagen i Vilnius ble brukt til å gjennomgå resultatet av brukerundersøkelse gjennomført blant pasienter som utskrives Fra Fekjær, ved assisterende enhetsleder Tor Anders Perlestenbakken.

 

Fekjærtunet Overgangsboliger er også en del av Fekjær systemet. Assisterende enhetsleder Tor Anders Perlestenbakken og sosionom med videreutdanning i psykisk helsearbeid Tone Kristin Solberg Markussen holdt en interessant forelesning om Fekjærtunet: Hva er det, hvem er det for og hvem er Fekjærtunet sine naturlige samarbeidspartnere. Ikke minst er forholdet mellom Fekjærtunet overgangsboliger og Fekjær, døgnenheten, et viktig og interessant tema.

 

Siste del av seminaret ble brukt på det «indre liv» på Fekjær. Diskusjon og meningsutveksling om hvordan vi skal få hverdagen på Fekjær til å fungere på en optimal måte. Et viktig stikkord her er struktur. Denne delen av seminaret ble dyktig ledet av vernepleier/koordinator for innegruppa Anne Karin Steinsæter og assisterende enhetsleder Mait Karin Jansson.

 

Etter to travle, men interessante dager i Vilnius, dro hele gruppen hjem igjen med nye impulser og nytt pågangsmot til å takle en hektisk hverdag på Fekjær.

 

Fekjær har også jevnlig internundervisning i relevante team, presentert av interne forelesere, eller forelesere fra Sykehuset Innlandet HF. Noen ganger tar vi også inn aktuelle forelesere utenfra.

 

Vi ser det som svært viktig å avsette tid og ressurser for å videreføre satsningen på kunnskap og kompetanse blant våre ansatte.