Fagdager ved Fekjær

Fagdager og internundervisning ved Fekjær på Søre Lokalet

 

Fekjær satser mye på å gi våre ansatte ny kunnskap. Som en kompetansebedrift innen spesialisthelsetjenesten prioriterer Fekjær fagutvikling og forskning. Jevnlig arrangerer Fekjær undervisningsdager. Her deltar det meste av fagpersonellet. Vi benytter både eksterne forelesere – gjerne fra Sykehuset Innlandet HF – men også interne krefter.

 

 12 Fagdager Ved Fekjaer Svein Erik Gransjoeen

Psykiatrisk sykepleier/Konsulent fra Sykehuset Innland, Svein-Erik Gransjøen foreleser her i temaet forebygging av selvmord.

 

Etter vårt fagseminar til Kiel i mars 2015 besluttet ledelsen å arrangere egne interne fagdager ca. hver andre måned på Søre Lokalet i Hedalen.

 

Temaer vi har satt søkelyset på i perioden september 2015 – mai 2016 er blant annet:

  • Mentalisering

  • Egofunksjoner

  • Psykoser

  • Forebygging av selvmord

  • Miljøterapi

  • Forsknings- og utviklingsprosjekter

  • Fekjærs kvalitetssystem

 

 

 12 Fagdager Ved Fekjaer Paul Bowden

Psykiatrisk sykepleier Paul Bowden ved Fekjær foreleser om egofunksjoner.

 

Fekjær tar også imot studenter fra ulike høgskoler/universitet i klinisk praksis. Den veiledede praksisen er en del av studentens utdanning. Studentene kan delta på fagdagene/internundervisningen.

 

I tillegg til hele fagdager, gir Fekjær jevnlig internundervisning under våre daglige lunchmøter.

 

Fekjær har moderne videokonferanseutstyr både ved poliklinikken og ved døgnenheten.  Gjennom dette utstyret kan Fekjær koble seg opp mot undervisning som blir gitt sentralt i Sykehuset Innlandet HF – bl.a. ved Reinsvoll.