Blåtur til Vassfaret

AMU på Fekjær har som tradisjon å invitere alle ansatte til blåtur en gang på forsommeren. Selv om en blåtur i utgangspunktet er en tur hvor ingen på forhand skal vite bestemmelsesstedet, så hadde nok mange i år fått nyss om at vi skulle til Vassfaret i år. 

for de som hadde lyst til å røre litt på seg før maten, var det mulighet for å gå «Bertestigen» mellom Bjørke og Skrukkefyllhaugen.  En gammel sti mellom de to boplassene , som nå er ryddet og merket opp igjen. Vel fremme på Skrukkefyllhaugen var det tid for å grille medbragt mat og kose seg med kaffe og kaker etterpå.

 

 1606 02 Blaatur Vassfaret

Kos i finværet ved låven på Skrukkefyllhaugen

 

Etter litt informasjon om stedet og om Vassfaret generelt, så var det tid for aktiviteter. 

Komiteen hadde laget til forskjellige aktiviteter med «samhandling» som tema. Det viste seg at samhandling ikke alltid er like enkelt i praksis. 

 

 1606 03 Blaatur Vassfaret

Mads instruerer hvordan øvelsene skal utføres.

 

 1606 05 Blaatur Vassfaret

Her er det «bondesjakk». Marte og Thor-Arne i full fart i tospann.