Besøk av noen av de eldste tidligere ansatte og naboer

FEKJÆR har gjennom alle år hatt gode naboer og mange dyktige ansatte. Noen av de eldste naboene og tidligere ansatte satte stor pris på å komme til Fekjær igjen en varm og god junidag. Den eldste av våre gjester er 98 år og den yngste er 87 år. Alle hadde tydelig fulgt godt med i utviklingen på Fekjær gjennom alle år, men de satte stor pris på å se Fekjær igjen og høre om hvordan det er her i dag. De gledet seg stort over  å oppleve Fekjær i 2016.
Anne Karin Steinsæther som har arbeidet ved Fekjær i ca 26 år og Elling satte stor pris på besøk av tidligere kolegaer og sambygdinger. Praten gikk derfor lett og det ble en hyggelig ettermiddag.

 

160627 Brukt Paa Hj Side Beskjaert Evastua 2 Gruppebilde Besoek Tidligere Ansatte

Alle satte pris på å se huset etter Eva og Asbjørn igjen som i dag benyttes til blant annet rapporter, møter og studenter. Fra venstre Helga Fekjær, Randi Skredderhuset, Elling, Kjellaug Lie, Guri Myrvang og Anne Karin Steinsæter.

 

160627 1Telefonstua Gruppebilde Besoek Tidligere Ansatte

Før middagen i Hovedbygningen. Fra venstre Anne Karin Steinsæter, Helga Fekjær, Guri Myrvang, Elling, Randi Skredderhuset, Kjellaug Lie og Gunhild Aspholt.