Velkommen til Fekjær psykiatriske senter!

Fekjær psykiatriske senter (FPS) er en privat institusjon tilknyttet Sykehuset Innlandet, Divisjon Psykisk helsevern og Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Reinsvoll sitt behandlingstilbud.

FPS består av døgnenhet, poliklinikk, ambulant team og stiftelsen Fekjærtunet overgangsboliger. Oppland fylkeskommune har eget skoletilbud ved FPS.

Fekjær psykiatriske senter er en del av spesialisthelsetjenesten og behandler ulike psykiske lidelser der rus ofte
inngår som et tilleggsproblem.

«Fekjær – nye veier på gamle stier»

Fekjær deltok på Holmenkollstafetten 2017 2017.06.15

  En glad og motivert løpegjeng fra Fekjær reiste til Oslo 13. mai, med Holmenkollenstafetten som mål. 15 ulike etapper fordelt på 18610 m ble gjennomført på 1.30.49. Flott innsats både i løypa og på sidelinjen, alle ble heiet fram. Hovedmålet er at vi skal ha det sosialt og gøy, noe
Les mer

Åpning av klatrevegg 2017.06.01

Fekjær åpner klatrevegg i sin nye Idrettslåve I samarbeid med den erfarne klatreren Leslie Ayres, har Fekjær utformet og bygget en klatrevegg i sin nye Idrettslåve ved døgnenheten. Veggen er konstruert for å innfri kravene til buldring. Det vil god fallsikring og en høyde som ikke overstiger kravet til sikring. Veggen
Les mer

Styret ved Stiftelsen Fekjær 2017.03.03

  22. februar 2017 hadde styret ved Stiftelsen Fekjær (SF) sitt første styremøte.   Styrets  medlemmer er:   Geir Olav Gogstad – leder   Ståle Borgersen – nestleder   Erling Lae   Jørgen Brabrand   Mona Landsend ( ansatterepresentant)       Styret hjelper til med rundballen. Fra venstre Geir Olav Gokstad, Ståle Borgersen, Jørgen Brabrand, Erling Lae, Mona Landsend Strandbråten. Annen rekke fra venstre
Les mer

Blir egen stiftelse 2017.03.02

  Artikkel i Oppland Arbeiderblad torsdag 2.mars 2017      
Les mer

Fekjær ruster seg for nye år 2017.03.02

  Artikkel i Avisa Valdres 02.03.17    
Les mer

Fekjær har blitt stiftelse 2017.02.28

 – Det vil nå være opp til Fekjær om vi vil ha ytterligere utvidelse, som igjen vil medføre flere arbeidsplasser og større aktivitet, sier Elling Fekjær.   Stiftelsen Fekjær psykiatriske senter ser lyst på framtid ELLING FEKJÆR Fekjær har hatt driftsavtale med Sykehuset Innlandet (SI HF) siden 2004. Samarbeidet har vært tillitsfullt, konstruktivt og
Les mer

Karriere Oppland besøkte Fekjær 2016.11.09

  Nylig fikk Fekjær psykiatriske senter besøk av vel 20 pedagoger, veiledere og ledere med ansvar for opplæring ved helseinstitusjoner i Oppland. Karrieresenteret hadde lagt opp til et stramt tidsskjema for å rekke besøk på alle helseinstitusjonene i løpet av sin 3 dagers studietur. Ved Fekjær fikk de en orientering om
Les mer

Besøk av noen av de eldste tidligere ansatte og naboer 2016.06.28

FEKJÆR har gjennom alle år hatt gode naboer og mange dyktige ansatte. Noen av de eldste naboene og tidligere ansatte satte stor pris på å komme til Fekjær igjen en varm og god junidag. Den eldste av våre gjester er 98 år og den yngste er 87 år. Alle hadde
Les mer

Skigardsgjerding på Fekjær 2016.06.22

Utegruppa ved døgnenheten vektlegger gode uteaktiviteter hvor pasienten får brukt sine ressurser og lærer nye ferdigheter. En av behandlingsaktiviteter de siste somrene i utegruppa har vært å lære å lage skigard av ulikt materiale. Dette for å oppleve og lære hvordan en lager skigard ut fra gamle teknikker med ulikt
Les mer

Helseklyngen er i gang for fullt 2016.06.16

Prosjektet Helse i Valdres er det siste året videreført ved å opprette foreningen Helseklyngen i Valdres og Land. Som en markering av at Helseklyngen nå er i full gang, var en del ansatte i medlemsbedriftene invitert til seminar på Thon Hotell på Fagernes 9. juni. Her fikk de en orientering om
Les mer

Blåtur til Vassfaret 2016.06.13

AMU på Fekjær har som tradisjon å invitere alle ansatte til blåtur en gang på forsommeren. Selv om en blåtur i utgangspunktet er en tur hvor ingen på forhand skal vite bestemmelsesstedet, så hadde nok mange i år fått nyss om at vi skulle til Vassfaret i år.  for de som
Les mer

Samarbeid mellom Norges Idrettshøgskole og Fekjær 2016.06.06

GUNNAR FOSSHOLT Fekjær psykiatriske senter er godt i gang med en større programsatsing innen fysisk aktivitet i sitt forskning- og utviklingsarbeid. Målsetningen er å utvikle Fekjær til å bli et nasjonalt kompetansemiljø og senter innen fysisk aktivitet og friluftsliv som en viktig del av behandlingen for sin målgruppe. Se hele artikkelen på
Les mer

Fagdager ved Fekjær 2016.06.01

Fagdager og internundervisning ved Fekjær på Søre Lokalet   Fekjær satser mye på å gi våre ansatte ny kunnskap. Som en kompetansebedrift innen spesialisthelsetjenesten prioriterer Fekjær fagutvikling og forskning. Jevnlig arrangerer Fekjær undervisningsdager. Her deltar det meste av fagpersonellet. Vi benytter både eksterne forelesere – gjerne fra Sykehuset Innlandet HF – men
Les mer

Fagseminar Vilnius april 2016 2016.06.01

Fagseminar ved Fekjær   Som en kompetansebedrift innen spesialisthelsetjenesten prioriterer Fekjær fagkunnskap. I godt over 20 år har Fekjær arrangert et årlig fagseminar over flere dager i inn- og utland, for våre ansatte.   Årets tur gikk i april til Vilnius, Litauens hovedstad. Omkring 20 ansatte deltok på seminaret, som inneholdt fagprogram av
Les mer

Samarbeid via videokonferanser 2016.02.03

 Artikkel hentet fra Hedalen.no   Videokonferanse – enten det er i enkel eller avansert form – kan redusere behov for forflytning til fysiske møter og dermed redusere pendling. Det spiller liten rolle hvor du oppholder deg dersom du kan samarbeide via nettet.     Videokonferanser på Fekjær psykiatriske senter GUNNAR FOSSHOLT   Fekjær har hatt videokonferanseutstyr siden 2010.
Les mer

Psykisk helse 2015.12.14

Kommentar i Oppland Arbeiderblad fredag 11.12.15.      
Les mer

Helseklyngen i Valdres og Land - En million til oppstart 2015.12.07

Artikkel fra Oppland Arbeiderblad torsdag 3. desember 2015.
Les mer

Større FoU satsning innen fysisk aktivitet og friluftsliv får offentlig tilskudd 2015.12.07

Fekjær psykiatriske senter (FPS) har de siste årene økt satsningen på forsknings- og utviklingsarbeid (FoU). Det har blant annet resultert i egne brukerundersøkelser, prosjekter knyttet til Fekjærtunet overgangsboliger og Fekjærs samhandling med andre etater. FoU satsningen har i løpet av 2015 blitt enda mere omfattende. På bakgrunn av en intern analyse
Les mer

Samtalehjelp der du er 2015.09.24

Artikkel av Arne Heimestøl på Hedalen.no    Visste du at det finnes en spesialistpoliklinikk i Hedalen som kan gi tilbud til flere enn dem som er pasienter på Fekjær psykiatriske senter?   Poliklinikken gir psykiatrisk behandling og tilbud om individualsamtaler og/eller gruppebehandling. Etter å ha fått henvisning fra lege kan en få behandling ved frammøte,
Les mer

Blåtur 2015 2015.06.15

Årets blåtur for personalet  på Fekjær ble arrangert onsdag 10. juni. Første del  startet på Begna elv. Flåteguider fra Valdres alpinsenter loste gjengen trygt fra Leite til Nordre Fønhus i sterk medvind. Enda flere sluttet seg til da vi avsluttet kvelden med grilling hos Arne og Marte i Leite.        
Les mer

Fekjær, Sykehuset Innlandet og Stortingets spørretime 2015.06.15

Mye har vært sagt og skrevet om Fekjær psykiatriske senter de siste dagene. Bakgrunnen for det hele var styremøte i Sykehuset Innlandet HF 28.05. hvor styret vedtok å gi administrerende direktør fullmakt til å kunne si opp avtalen med Fekjær. Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF  Samme dag gav Elling Fekjær
Les mer

Fiber ferdig til Fekjær, skolen og Hallum 2015.03.05

Dette vil gi vesentlig bedre internettforbindelse for mange.  For et par dager siden ble Hallum sentral sør i bygda koblet til fibernettet. Dette gjør at flaskehalsen som radionettet inn til bygda har representert, er historie. Erling Aronsveen i Eidsiva bredbånd opplyser at radioforbindelsen fra Hallum til Hedalen sentral skal oppgraderes. Dette vil
Les mer

Stortinget Helse- og omsorgskomitè besøkte Valdres 2015.01.23

Komiteen har denne uka besøkt Vest Oppland. Onsdagen fikk de orientering om noe av det som skjer i Valdres innen deres fagområder. Først ut var. Valdres Lokalmedisinske Senter med befaring og orientering. Deretter fikk Helse i Valdres anledning til å presentere seg. Det ble også tid til et besøk på
Les mer