Behandling

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling på døgnavdelingen, i poliklinikken og i Fekjærtunet overgangsboliger. I tillegg har Oppland fylkeskommune eget skoletilbud.